Schuldsaldoverzekering

Afhankelijk van uw risicoprofiel zal de verstrekker van uw lening u misschien verplichten om een schuldsaldoverzekering te nemen. Bij een hypothecaire lening is dat trouwens doorgaans altijd het geval. In geval van overlijden van de schuldenaar of één van de schuldenaars wordt de lening geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Dit biedt de leningverstrekker meer zekerheid dat de schuld effectief wordt terugbetaald.