Uw woning

Voor vele Belgen blijft de aankoop van een woning de belangrijkste investering in hun leven. Alhoewel een volledige beschadiging van de woning eerder uitzonderlijk is, zijn er wel vaak ongevallen waarbij uw pand gedeeltelijk beschadigd raakt. Een kleine schouwbrand met veel rookontwikkeling en blusschade, een storm die uw dak beschadigt, wateroverlast enz. En ook dan kan de factuur aardig oplopen. Een goede brandverzekering is dan ook een must, al is deze wettelijk niet verplicht.

Maar ondanks het ontbreken van deze verplichting, werden een aantal dekkingen bij wet vastgelegd. Wie dus een verzekering neemt, is er dank zij de wetgever zeker van dat hij of zij van volgende basisdekkingen kan genieten:

materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing of implosie
schade door blikseminslag
schade door aanslagen en arbeidsconflicten
schade door aanbotsen door een dier
schade door aanbotsen door een transportmiddel
schade door vallen van een boom op het gebouw
schade door storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen.
Er zijn heel wat aanvullende dekkingen mogelijk. Hebt u een mooie, door professionelen aangelegde tuin? Dan kan een windhoos in enkele seconden een ware ravage aanrichten in uw tuin. Ook hiervoor bestaat een gepaste bescherming. Als onafhankelijk makelaar bekijken we uw persoonlijke situatie en stellen we u de juiste polissen en dekkingen voor. Contacteer ons voor meer info.